Obnova dátVybrané referencie

Diskrétnosť je pre nás a našich zákazníkov pri obnove dát veľmi dôležitá, preto neuvádzame konkrétne mená a ani názvy firiem.


Obnova dát z diskových polí (RAID, NAS)

Stavebná firma, Košice
Súkromné zdravotnícke zariadenie, Košice


Obnova dát z harddisku

Právnicka kancelária, Košice
IT firma, Košice
Advokát, Košice
Foto štúdio, Prešov
Gastro firma, Michalovce
IT firma, Prešov
Obchodná firma, Košice
IT Freelancer, Košice
Stavebná firma, Košice
+ súkromné osoby, prevažne Košický a Prešovský kraj

Obnova dát z USB flash disku

Ekonomická firma, Košice
Agro firma, Bratislava
+ súkromné osoby, prevažne Košický a Prešovský kraj


Obnova dát z SD karty, Compact Flash, ...

Hotel, Košice
Foto štúdio, Prešov
IT firma, Košice
+ súkromné osoby, prevažne Košický a Prešovský kraj


Obnova dát z počítača Mac

Stavebná firma, Košice


Obnova dát zo zariadení ako Linuxový TV Box

Súkromná osoba, Košice